Més vides que un arbre…

Per què diem ‘més vides que un gat’ i no diem: Més vides que un arbre!
La transformació dels arbres és constant a la natura i, de fet, continua a les mans de l’home amb eines manuals o màquines més o menys sofisticades. La fusta, fidel al seu origen natural, es converteix en una matèria noble.

Menú