Moviment: L’instant captat

L’escultor Miquel Àngel Anadón amb “Moviment: L’instant captat” ens dóna una visió del moviment amb dos vessants.

Menú