Albert Alís

Albert Alis, Mataró 1961: Practicant d’un paisatgisme de síntesi, tant en l’urbà com en el natural. L’eliminació de l’anècdota per centrar-se en l’essència, virant cap a un minimalisme figuratiu, és el seu tret diferencial.

Menú