Enric Monjo

Vilassar de Mar 1895 – Barcelona 1976. Escultor. Format a Llotja i l’Escola de BBAA de Sant Jordi. Va ser catedràtic d’Anatomia Artístrica d’ambdues institucions. Estil noucentiste i clàssic. Temàtiques: religiosa, mitològica, retrat. Té moltes escultures públiques i privades. Al Museu Monjo a Vilassar de Mar hi està exposada i depositada la seva obra.

Menú