Francesc Martí Rom

Martí Rom: Barcelona 1955. Escultor, pintor i promotor cultural. D’estil figuratiu i abstracte, utilitza material de reciclatge. Escultures en ferro d’inspiració mitològica i grans conjunts en l’espai públic.

Menú