Frederic Viñals

Barcelona 1913-2012. Va residir a Teià. Pintor de formació autodidacta. Va treballar els paisatges urbans i rurals utilitzant mitjants diversos: pintura a l’oli, ceres i aquarel-les, i dibuixos.

Menú