Jordi Pericot

Jordi Pericot: El Masnou, 1931. Artista plàstic, teòric i pedagog del disseny, i semiòleg. Rellevant en art cinètic. Membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Te un Museu dedicat a la seva obra al Masnou.

Menú