Mariano Cabellos

Mariano Cabellos: Atienza 1960. Resideix a Mataró. Llicenciat en Belles Arts. Professor d’Educació Visual y Plàstica. ha practicat una pintura impressionista fidel a l’ideari amb un cromatisme entrecreuament de la llum de castellà i del mediterrani. Darrerament ha conreat l’escultura d’alabastre i fusta i ha virat cap una treballs més conceptuals de caire ecològic.

Menú