Miquel Arnau

Pintor. Llicenciat en Belles Arts i especialista en restauració, és ne aquest camp on ha obtingut alt reconeixement. Pictòricament practica una pintura naturalista de caire expressionista de gran càrrega intencional i emotiva.

Menú