Miquel Ortega

Vilassar de Mar 1957. Mossaiciste. Començà en la reproducció dels mosaics clàssics i mica en mica ha anat virant vers un mosaic modern , de formes atrevides , emprant si fa falta pintura per donar força i intenció a la peça a la recerca d’unes obres valorables per el seu sentit artístic i no per la tècnica emprada.

Menú