Mireia Zantop

Mireia Zantop

Mireia Zantop zigzageja en l’u,
treballa amb els llenguatges visuals i del cos,
en l’art d’acció, relaciona identitats en l’espai/temps de confluència de mirades i intencions.

Menú