Mònica Vilert

Mònica Vilert (Mataró 1966) Artista d’un conceptualisme minimalista de gran sensibilitat. Les seves obres , generalment organicistes, les basteix mitjançant l’ús dels mes diversos material : pintura, grafit, feltre, pedres.

Menú