Pilar Masip

Pilar Masip: Barcelona 1951. Resideix a Vallromanes. Estudis a l’Escola Massana. Pintora, escultora, gravadora, llibres d’artista. Compaginant la figuració i abstracció pren com a tema de les seves obres la natura (pedres, boscos, arbres…).

Menú