Ramon Lombarte

Ramon Lombarte

Ramon Lombarte neix a Barcelona el 1956.
Estudia a l’Escola Massana de Barcelona.
El 1976 decideix dedicar-se professionalment a la pintura.

Capdavanter del nou estil figuratiu als anys 80 quan, sobretot a Europa, els joves pintors havien de ser abstractes.

La seva dedicació al realisme clàssic l’oposa als seus contemporanis que, sense excepció, segueixen els mètodes abstractes. No obstant això, el seu realisme figuratiu és rebut amb un interès critic i la seva obra qualificada de “refrescant”.

Malgrat utilitzar una tècnica molt laboriosa, Lombarte és molt prolífic i produeix entre 30 i 45 quadres a l’any. El 1987 inaugura la primera exposició a Nova York. A partir d’aquell moment fa llargues estades als Estats Units, Europa del Nord i Àsia, on el seu mercat és molt important.

A fi i efecte de fer front a la creixent demanda mantenint al mateix temps els alts estàndards de les tècniques tradicionals, el 1988 obre un taller de gravat a Barcelona. Adquireix una premsa francesa antiga i moltes pedres de gran qualitat provinents d’una antiga pedrera.

Lombarte comença una col·laboració amb un mestre impressor francès, dibuixant sobre les pedres i acabant a mà cada litografia. Més de 80 edicions limitades manuals es varen imprimir abans de tancar el taller el 2001.

Les obres de Ramon Lombarte es troben en nombrosos museus i reconegudes col·leccions a Europa, Estats Units i Àsia.

Menú