Toni Batllori

Toni Batllori: Barcelona. 1951, resident a Teià. Dibuixant, il.lustrador i caricaturista. Temàtica: crítica política i humor. Dirigeix el Fons Batllori dedicat a l’o bra d’Antoni Batllori i Jobre aTeià.

Menú